ΑΡΧΙΚΗ>Υπηρεσίες > Πιστοποίηση ανελκυστήρων-κυλιομένων κλιμάκων

Πιστοποίηση ανελκυστήρων-κυλιομένων κλιμάκων

Η πιστοποίηση ανελκυστήρα-κυλιόμενης κλίμακας ή διαδρόμου γίνεται απο εξειδικευμένο προσωπικό, υπό την αιγίδα της TÜV HELLAS και της TÜV AUSTRIA – κορυφαίοι φορείς πιστοποίησης ασφάλειας- και αφορά έλεγχο για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους . Απο το 2000 η πιστοποίηση του ανελκυστήρα είναι θεσμοθετημένει και στην Ελλάδα. Ο έλεγχος που διενεργείται κατα την πιστοποίηση είναι ανεξάρτητος και δεν συνδέεται με την προγραμματισμένη και τακτική συντήρηση.

Ισχύς πιστοποιητικών

Ανελκυστήρες

  • Απο 5-6 χρόνια για ανελκυστήρες κτιρίων κατοικιών
  • Απο 3-4 χρόνια για ανελκυστήρες κτιρίων επαγγελματικής χρήσης
  • 1 χρόνο για δημόσια κτίρια

Κυλιόμενες κλίμακες - Διάδρομοι

  • 1 χρόνο

*Προσοχή: Η μη πιστοποίηση των ανελκυστήρων - κυλιομένων κλιμάκων ή διαδρόμων, επιφέρει πρόστιμα