ΑΡΧΙΚΗ>Υπηρεσίες > Συντήρηση

Συντήρηση

Η συντήρηση (Τεχνική Υποστήριξη) των ανελκυστήρων με βάση τον νόμο, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2604/Β'/22.12.2008  είναι υποχρεωτική. Η έγκαιρη και σωστή συντήρηση δεν επιβαρύνει με φθορές και βλάβες τον ανελκυστήρα, με συνέπεια την εξοικονόμηση χρημάτων και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής. Το κυριότερο όλων είναι ότι ο ανελκυστήρας παραμένει ασφαλής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συντήρηση περιλαμβάνει:

 • Επίβλεψη
 • Λίπανση εξαρτημάτων
 • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων
 • Συντήρηση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Επιμήκυνση του λειτουργικού χρόνου ζωής τους
 • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα (μηχ/σιο-τροχ/σιο) σε αρίστη κατάσταση
 • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Καθαρισμός πυθμένα - μηχανοστασίου - οροφής θαλάμου και το σύνολο του φρεατίου 
 • Αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών.
 • Το χρονικό περιθώριο παρουσίας μας στο έργω είναι εντός 2 ωρών από την ειδοποίηση για βλάβη.
 • Εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο 08:00πμ έως 20:00μμ & 24 ΩΡΕΣ SERVICE
 • Δωρεάν επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης και χρέωση μόνο ανταλλακτικών εφόσον χρειαστούν.
 • Δωρεάν αναλώσιμα συντήρησης όπως λάδια γράσο λιπαντικά σπρέι  και εξαρτήματα που δεν ξεπερνούν το κόστος των 02.00 €
 • Δωρεάν Ασφάλιση του Ανελκυστήρα για Γενική Αστική Ευθύνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη περιπτώσεων ατυχημάτων.